Korekta Komunikatu WGiD Nr 03 z dnia 04.10.2009 kat. Młodzik oraz projekt Terminarzy

W zakładce WGiD-Rozgrywki zamieszczony jest Komunikat WGiD LZKosz Nr 03 z dnia 4.10.2009 r. Terminarz rozgrywek kat. Młodzik oraz projekt Terminarzy kat. Kadetka, Młodziczka, Żacy i Żaczki.

Partnerzy:Copyright © 2009 LZKosz Lublin. Projekt i wykonanie: ibif.pl